Wat doet de Stichting FOKKEN voor LEVENSDUUR en wie is betrokken?

SFL heeft als doel bij te dragen aan de levensduur van de Nederlandse Melkveestapel, het (laten) doen van onderzoek naar de mogelijkheden vanuit fokkerijperspectief, overleggen met fokkerij-organisaties en het voorlichten van melkveehouders. En waar zinvol, bredere communiceren naar politiek en maatschappij. SFL is dus geen zakelijke onderneming en mag als non-profit stichting ook geen winst maken. We zijn afhankelijk van projectfinanciering, giften en sponsoring waarbij we onze onafhankelijkheid blijven bewaken.

Waarom een symposium?
SFL onderneemt verschillende activiteiten om het doel te bereiken en het organiseren van een symposium is er één van. Een symposium is heel geschikt om te laten zien wat we doen, partijen uit te nodigen voor een bijdrage en hun betrokkenheid bij het onderwerp te tonen. Met de meeste organisaties bestaan contacten en zijn gesprekken gevoerd over de fokkerij-mogelijkheden en hun bijdragen aan levensduurverlenging. Bovendien is het een mooie gelegenheid voor geïnteresseerde melkveehouders om elkaar te ontmoeten. We proberen daarmee de betrokkenheid bij het onderwerp levensduur te vergroten.

De rol van de fokkerij-organisaties
De fokkerij-organisaties hebben geen direct rol bij SFL. Maar, zoals hiervoor aangegeven, ze hebben wel degelijk indirecte betrokkenheid omdat we gesprekken met ze voeren, omdat ze deel nemen aan het symposium en het symposium sponsoren. Het maakt daarbij niet uit wat hun visie is: de klassieke fokwaarden, genomics, inkruisen, Triple-A of wat dan ook, zolang ze maar aantoonbaar kunnen bijdragen aan de levensduur. Dat geldt overigens ook voor andere bedrijven/erfbetreders die op enigerlei manier betrokkenheid willen tonen bij het onderwerp, zoals bijvoorbeeld mengvoerbedrijven en zuivelondernemingen. Iedereen die er aantoonbaar aan bij kan of wil dragen is welkom.

Het tweede symposium
Het eerste symposium was vooral bedoeld om SFL en het thema levensduur op de kaart te zetten en om verschillende partijen zoals de fokkerij erbij te betrekken. Vanuit de fokkerijwereld werden bijdragen geleverd en door een aantal praktijkbedrijven. Met het tweede symposium willen we weer een volgende stap zetten in de communicatie en motivatie voor levensduur. De rol van de fokkerij-organisaties willen we in dit symposium extra benadrukken en we vragen ze uitdrukkelijk aan tafel.

Economie als leidraad
Het tweede symposium heeft als leidend thema de economie van levensduur. Uit onderzoek in 2017-2018 is namelijk gebleken dat de meeste melkveehouders aangeven dat “economie uiteindelijk toch het belangrijkste criterium is om de levensduur te verlengen”. In andere woorden, als het geld oplevert, dan willen ze ermee aan de slag. Er is wereldwijd al het nodige onderzoek gedaan naar de economische voordelen van een langere levensduur en dat liegt er niet om: er is veel te halen. De hoofdspreker op het tweede symposium is onderzoeker en adviseur Albert de Vries van de Universiteit van Florida (VS) die veel onderzoek heeft gedaan naar afvoerredenen, levensduur, management en economie. Hij adviseert ook melkveebedrijven.

Onderzoeken
Het is belangrijk om te weten welke kenmerken van een koe een sterke correlatie hebben met levensduur. Daar kunnen we dan op proberen te fokken. De onafhankelijke fokkerij-organisatie NVO-veeverbetering ondersteunt ons daarbij door analyses te maken van de correlaties tussen de levensduur en  de fokwaarden. Daarnaast worden stagiaires ingezet om praktijkonderzoek te doen, zoals onderzoek naar de herkomst van honderdtonners en de relatie tussen conditiescore, fokwaarden en levensduur.

 

 

 

 
         
 
Initiatiefgroep Fokken voor Levensduur
Correspondentie-adres
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
 
    De financiële administratie wordt belangenloos verzorgd door Valacon B.V.