Waarom de Stichting FOKKEN voor LEVENSDUUR?

De sector heeft zich ten doel gesteld de levensduur van de Nederlandse melkveestapel te verlengen. Een langere levensduur van de veestapel is niet alleen economisch interessant, maar ook belangrijk voor het imago. Het is een signaal voor een goede gezondheid en een goed welzijn van de koeien. De manier waarop we onze koeien houden. De Stichting FOKKEN voor LEVENSDUUR (SFL) is vanuit de melkveehouderijpraktijk opgezet om meer aandacht te vragen voor de bijdrage die vanuit de fokkerij aan de levensduur kan worden geleverd. De fokwaarden geven aan dat er genetisch wel een stijging had kunnen zijn, maar het resultaat blijft tot nog toe uit. SFL wil samen met andere partijen concrete initiatieven in gang te zetten om langs de fokkerij-route bij te dragen aan een gezonde veestapel met een langere levensduur. 

Met het symposium FOKKEN voor LEVENSDUUR op 9 maart 2018 is een belangrijke eerste stap gezet. Nu is het zaak om door te zetten en om daadwerkelijk in de brede praktijk resultaten te boeken. Daarvoor gaat SFL zich de komende tijd inzetten. Op 14 maart 2019 organiseren wij het tweede symposium.

De Stichting FOKKEN voor LEVENSDUUR bestaat uit de volgende personen (zie ook bij contact):

  • Peter Aalberts (melkveehouder, voorzitter)
  • Johan van Houwelingen (melkveehouder)
  • Jos Knoef (melkveehouder)
  • Jan Schilder (fokkerij analist)
  • Joop Olieman (secretaris NVO-Veeverbetering, HJKI-service)
  • Willem van Laarhoven (Duurzaamheidsspecialist Valacon).
Wilt u meer over ons weten? Kijk dan op Onze activiteiten